^Na górę

Aktualności

OGŁOSZENIE

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej od dnia 14.10.2020 r. do odwołania obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do przedszkola rodziców i osób postronnych .

Dzieci odbierane będą w drzwiach wejściowych przez pomoce nauczycieli, przebierane i przyprowadzane do swojej sali. Podobnie będzie z wyjściem - rodzic dzwoni, podaje dane dziecka i grupę. Następnie czeka, aż dziecko zostanie przyprowadzone do drzwi.

Proszę o pozostawienie w worku z rzeczami dziecka karty czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Będzie ona odbijana przez pomoce nauczyciela z danej grupy.

Przypominam, że dzieci powinny być przyprowadzane do placówki do godz. 8.30 i odbierane od godz 12.45

Proszę o zachowanie właściwych odległości pomiędzy dorosłymi przy odbiorze i przyprowadzaniu dzieci.
Jednocześnie zwracam uwagę na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, katar, biegunka, wymioty itp )

Należy stosować się do w/w zaleceń.

Dyrektor Przedszkola
Ewa Droździel

INFORMACJA

Ubezpieczenie NNW dla chętnych dzieci - 39 zł.
Zainteresowanych rodziców prosimy o dokonywanie wpłat do poniedziałku 5.10.2020 u wychowawców grup.
            
                                    Dyrektor Przedszkola

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w roku przedszkolnym 2020/2021.

Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.00-16.00. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.30.

Od 1.09.2020r. Obowiązywać będą poniższe wytyczne związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci z placówki:

 1. Przyprowadzanie dziecka

  Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnć mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do placówki. Przed wejsciem do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk. Na terenie przedszkola obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Rodzic w czasie przyprowadzania dzieci może przebywać tylko w wyznaczonej strefie – szatnia i część korytarza prowadząca do sali. W jednej szatni w tym samym czasie może przebywać dwoje rodziców i dwoje dzieci.

  Następnie w oznaczonym miejscu rodzic przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela.

  Rodzic wychodzi z przedszkola drzwiami ewakuacyjnymi.

 2. Odbieranie dziecka

  Odbiór następuje w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.

  Rodzic dzwoni do głównych drzwi. Jeżeli w tym czasie nie ma innych osób w szatni czeka na swoje dziecko w szatni. Po przebraniu dziecko i rodzic wychodzą wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz.

 3. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka osób po 60-tym roku życia, ani starszego rodzeństwa.

 4. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii ponoszą rodzice i opiekunowie. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola jeśli pojawiły się objawy chorobowe (kaszel, kichanie, katar, gorączka, ogólne złe zamopoczucie).

 5. Jeżeli u któregoś z dzieci wystąpią objawy chorobowe, Dyrektor przedszkola może za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia  temperatury. Jeżeli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,0 rodzice muszą jak najszybciej  odebrać je z przedszkola.

 6. W oresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów.

 7. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 8. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przyjęcia dziecka od osoby przyprowadzącej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2020/2021

GRUPA I ( 2,5-3 latki )

1. Bodnar Nela
2. Czerwonka Filip
3. Grundas Hanna
4. Kołodziej Ignacy
5. Kozłowski Franek
6. Mazurkiewicz Maja
7. Mroczek Stefan
8. Myszkowski Marcel
9. Niedbała Antoni
10. Pietruch Eliza
11. Szewc Ksawery
12. Tarnawski Kacper
13. Wielgosz Kacper
14. Wilczyński Adam
15. Wróbel Antoni
16. Wróbel Zofia

GRUPA II ( 3-4 latki)

1. Belmas Milosz
2. Cwynar Aleksandra
3. Kołodziej Jakub
4. Kot Kazimierz
5. Kułakowska Sandra
6. Lasota Patryk
7. Mamczur Mikołaj
8. Margol Franciszek
9. Nowak Sara
10. Pelikan Daria
11. Płazio Dawid
12. Postawa Wiktoria
13. Rebizant Kaja
14. Rój Dawid
15. Sadło Michał
16. Skiba Lena
17. Steczkiewicz Alan
18. Steczkiewicz Hanna
19. Steczkiewicz Miłosz
20. Szczepańska Kamila
21. Świątek Jakub
22. Woloszyn Karol
23. Kossak Nikola 

GRUPA III (4 latki)

1. Banaś Radosław
2. Ciećka Antoni
3. Gałka Zuzanna
4. Gmiterek Kaja
5. Karaś Klaudiusz
6. Kłak Michał
7. Kogut Paweł
8. Kudyba Julia
9. Kudyba Łucja 
10. Kudyba Miłosz
11. Kukiełaka Aleksander
12. Kulik Konrad 
13. Majdanik Zuzanna
14. Margol Michał
15. Myszkowski Aleksander
16. Niedużak Milena
17. Pleskacz Lena
18. Stankiewicz Hanna
19. Steczkiewicz Ewa
20. Szpinda Cezary
21. Wojdyło Bartosz

GRUPA IV ( 4-5 latki)

1. Chmielowiec Martyna
2. Gałka Kacper
3. Gałka Karol
4. Głaz Austys Hubert
5. Hryniuk Oliwier
6. Karasiński Gabriel
7. Kłak Julia
8. Koniak Nikodem
9. Leja Zuzanna
10. Martyn Iga
11. Pachla Antoni
12. Piatek Dawid
13. Przednowek Maria
14. Przednowek Sebastian
15. Stopyra Karol
16. Tabaka Amelia
17. Wilczyńska Iga
18. Wolanin Róża
19. Wolańczyk Alex
20. Wolańczyk Lena
21. Wróbel Milena
22. Załuska Iga
23. Żukowicz Szymon

GRUPA V (5 latki)

1. Adamowicz Hanna
2. Banaś Marcel
3. Dudek Mikolaj
4. Gerlach Hanna
5. Gmiterek Alan
6. Gmiterk Krzysztof
7. Gut Kacper
8. Harasymowicz Jakub
9. Kołodziej Antonina
10. Lasota Kamil
11. Mazurek Paweł
12. Muła Mikołaj
13. Niedbała Oskar
14. Niedużak Karolina
15. Rebizant Magdalena
16. Salik Krzysztof
17. Salik Zofia
18. Skibińska Marcelina
19. Steczkiewicz Filip
20. Wielgosz Alicja
21. Wilczyński Antoni
22. Wolańczyk Hanna
23. Zaborniak Zuzanna

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Narolu

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU ROZPOCZNĄ EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

W związku z panującą Pandemią COVID-19 i wprowadzonymi dużymi ograniczeniami, nie odbędzie się planowane spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa poradnik jak przygotować dziecko do nowej sytuacji, aby dzieci z radością rozpoczęły przygodę z przedszkolem.
        
       Każdemu z nas zależy na tym, by dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, bezpiecznie i komfortowo. Jeśli pozytytwnie nastawiamy dziecko do nowego etapu w życiu, sami będziemy mieli lepsze samopoczucie, obserwując jak bardzo cieszy się ono na myśl o nowym dniu w przedszkolu, spotkaniu z rówieśnikami i nauczycielami. Dzięki temu nauczymy malucha również samodzielności i damy mu możliwość szerszego poznawania świata.

        Aby pobyt w przedszkolu stał się dla dziecka łatwiejszy, już teraz należy zachęcać i motywować je do:
- samodzielnego ubierania się w to, co nie stanowi dla dziecka problemu
- zapinania guzików, wkładania butów
- korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego,
- wycierania noska w chusteczkę,
- samodzielnego mycia rączek,
- rysowania kredkami, farbami, zabaw plasteliną, 
- spacerowania i nie używania wózka,
- spożywania posiłków samodzielnie.
     
Gdyby dziecko miało w przedszkolu problemy ze spożywaniem posiłków, przebieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych, itp., otrzyma pomoc w każdej z tych dziedzin.

      Powyższe uwagi wypływają z troski o dzieci, dbania o ich bezpieczeństwo, z doświadczenia z pracy w dziećmi. Mamy nadzieję, że będą one pomocne dla Państwa.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

      Zachęcamy Państwa do skompletowania dziecku odzieży wygodnej, przewiewnej i łatwej do ubierania przez samo dziecko. Prosimy o przygotowanie:
- ubrań na zmianę ( bieliznę, koszulkę, spodenki itp.), które będa przechowywane w woreczku w szatni,
- buty na zmianę, łatwe do zapinania,
- mały ręcznik podpisany,
- nakrycie głowy w czasie letnim,
- biżuteria i paski zostają w domu,
Dodatkowo dla dzieci z Grupy I ( tj. 2,5-3 latki) planowane jest leżakowanie. W związku z tym prosimy Państwa o przygotowanie podpisanej pościeli.

      Informujemy również, że we wrześniu planujemy korzystać z wyprawki, która pozostała z ubiegłego roku szkolnego. Decyzje dotyczące nowej wyprawki zostaną podjęte wraz z rodzicami na początku roku szkolnego. 
Stawka za wyżywienie wynosi 5 zł za obiadodzień (śniadanie, obiad i podwieczorek).

                                                                                      Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Narolu
      

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

                                           OGŁOSZENIE
  W związku z zaplanowanym otworzeniem piątego oddziału przedszkolnego Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Narolu ogłasza uzupełniającą rekrutację do placówki.        
  
   W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w roku 2015, 2016, 2017, a także w szczególnych przypadkach w 2018 roku.
     
   Dzieci urodzone w 2018 roku muszą na dzień 01.09.2020 mieć ukończone 2,5 roku (30 miesięcy).
    
     Zainteresowani rodzice do dnia 30.06.2020 r. mogą złożyć wniosek rekrutacyjny u dyrektora przedszkola (wnioski można odebrać w placówce lub wydrukować ze strony: www.przedszkolenarol.pl i przesłać na
e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w w/w terminie.
     
    Dla dzieci urodzonych w 2018 roku należy dołączyć uzasadnienie, dlaczego chcą posyłać dziecko do przedszkola.
                                                                                 
         Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Narolu

Dyżur wakacyjny w roku 2020

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU 2020

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu trwać będzie od 1.08 do 31.08.2020r. 

Rodzice chcący zapisać dziecko proszeni są w terminie do 15.06.2020r. wysłać wiadomość na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na swojej grupie na Facebooku.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor placówki, kierując sie zasadą pierwszeństwa dzieci obojga rodziców pracujących lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Wyżywienie jest uwzględnione od ilości dzieci w czasie dyżuru.

Placówka będzie funkcjonowała zgodnie z wewnętrznymi procedurami opracowanymi na podstawie wytycznych z GIS i MZ.

Dyrektor Przedszkola
Ewa Droździel

Komunikat

KOMUNIKAT


Od 6 maja 2020r. zniesione zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli.

Przedszkole będzie pracować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia.

W związku z tym, zainteresowanych rodziców, którzy chcą posyłać dziecko do przedszkola o kontakt ze swoim wychowawcą grupy na Facebooku lub wysłanie wiadomości na email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godz. 13.00 - 04 maja 2020r. Proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka , czasu pobytu w przedszkolu, oraz przybliżonej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Placówka będzie działać w rygorach reżimu sanitarnego. Liczebność w grupach będzie ograniczona do 12 osób.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Przekazanie dziecka opiece przedszkola przez rodzica odbywać się będzie w pierwszym pomieszczeniu placówki – wiatrołapie. Rodzic przekazywać będzie dziecko paniom , które zaprowadzą je do grupy.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Narolu

RODZICU


- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia , w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki

- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

- Wyjaśnij dziecku ,żeby nie zabierało do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NAROLU 2020/21

Do dnia 17 kwietnia 2020 proszę o potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola Samorządowego w Narolu na rok szk. 2020/21 telefonicznie – 16 732 40 31 lub e mail: przedszkolenarol @op.pl.
W zakładce dla rodziców znajduje się druk POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NAROLU, który należy wypełnić i przesłać na e- mail.

2015
1. KARASIŃSKI GABRIEL
2. GŁAZ AUSTYS HUBERT
3. GERLACH HANNA
2016
1. PŁAZIO DAWID
2. STOPYRA KAROL
3. WILCZYŃSKA IGA
2017
1. MARGOL FRANCISZEK
2. WILCZYŃSKI ADAM
3. KOZŁOWSKI FRANCISZEK
4. BODNAR NELA
5. WOŁOSZYN KAROL
6. RÓJ DAWID
7. REBIZANT KAJA
8. KOSSAK NIKOLA
9. CWYNAR ALEKSANDRA 
10. POSTAWA WIKTORIA
11. NIEDBAŁA ANTONI
12. CZERWONKA FILIP
13. PIETRUCH ELIZA
14. SZEWC KSAWERY
15. MYSZKOWSKI MARCEL
16. LASOTA PATRYK
17. MAZURKIEWICZ MAJA
18. TARNAWSKI KACPER
19. PELIKAN DARIA
20. WIELGOSZ KACPER
21. STECZKIEWICZ ALAN
22. STECZKIEWICZ HANNA
23. SADŁO MICHAŁ
24. BELMAS MIŁOSZ
25. KOŁODZIEJ IGNACY
26. ŚWIĄTEK JAKUB

Rekrutacja - wydłużenie terminu składania wniosków

Uwaga !!!

Organ prowadzący Przedszkola Samorządowego w Narolu wydłużył okres składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Zmianie uległ cały harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Proszę o zapoznanie się z nowym harmonogramem zawartym w Rozporządzeniu nr. 26/2020 - do pobrania w zakładace Dla rodziców / Dokumenty do
pobrania.


Dyrektor Przedszkola
Ewa Droździel

Opłaty za przedszkole

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Narolu zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat za miesiąc luty 2020 roku na podany niżej numer konta.

Wpłatę należy uiścić do dnia 27.03.2020 roku.

Numer konta BS Narol  46910300010000020520010001

Informacja o należnej kwocie do zapłaty będzie dostępna po kontakcie telefonicznym (nr. tel. 16 732 40 31) od dnia 25.0.2020 r. w godzinach od 9,00 do 14,00
Dyrektor Ewa Droździel

Nauczanie w domu

Drodzy Rodzice,

Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać. Kurator Oświaty zaleca nauczanie zdalne. Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł dla przedszkolaka, z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi. Proszę pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Pamiętajmy, że dzieci uwielbiają rutynę, warto więc czas w ciągu dnia, który zwykle spędzają w przedszkolu wykorzystać na zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Da to dzieciom poczucie, że nie jest to czas podobny do ferii lub wakacji kiedy głównie odpoczywamy, łatwiej więc będzie też im wrócić do przedszkola po zakończeniu kwarantanny. Do przygotowywania zajęć dla dzieci możemy oczywiście wykorzystać wszystkie posiadane w domu gry i układanki. To jest doskonały czas, aby je sobie przypomnieć.
Dyrektor


https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne?fbclid=IwAR22bReWmJzAn8P_hTcwQM892Yp0-psMXyvid1IDWtLaqRCfM7o6d5Sx7Xk

www.esero.kopernik.gov.pl

www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

www.koduj.gov.pl

https://babadum.com/

https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-edukacyjne/

https://wordwall.net/pl-pl/community/zer%c3%b3wka

http://matzoo.pl/zerowka

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

https://ciufcia.pl/

https://www.miniminiplus.pl/gry/kategoria/cyferki-i-liczenie

Nauczanie zdalne

WAŻNE!

Drodzy Rodzice,

w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem nasze przedszkole pozostaje zamknięte.
Nauczyciele przedszkla będą prowadzić dla wychowanków nauczanie zdalne
Propozycje zadań do wykonania oraz zabaw z dzieckiem w domu będą udostępniane na utorzonych grupach w mediach społecznościowych - Facebook.
Zachęcamy do wdrożenia sie w system pracy zdalnej organizowanej przez nauczycieli przedszkola od dnia 25.03.2020r.

Dzieciom uczęszczającym na zajęciach logopedyczne materiały tygodniowe opracowane przez nauczyciela prowadzącego będą przekazywane drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pozdrawiamy,
Dyrektor oraz Nauczyciele

Epidemia

UWAGA!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Narolu zwraca się z prośbą do rodziców chcących zapisać dziecko do przedszkola o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres

e mail: przedszkolenarol @op.pl.

Wnioski należy składa do 31 marca 2020r.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji.
Proszę o zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.


Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Narolu

Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja rozpoczyna się 03.03.2020 roku i trwa do 31.03.2020 roku.

Prosimy, aby w tym okresie składać wnioski o przyjęcie Państwa dziecka do przedszkola.
Rodziców dzieci uczęszczających do młodszych grup przedszkolnych prosimy o składanie deklaracji uczestnicwa dziecka w przedszkolu.
Dokumenty do pobrania w zakładce Dla rodziców
Copyright © 2013. Samorządowe Przedszkole w Narolu Rights Reserved.