^Na górę

O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe w Narolu mieści się w budynku przy ulicy Granicznej, budynek ten jest połączony Szkołą Podstawową Im. Św. Brata Alberta i Gimnazjum. Jest placówką IV oddziałową, czynną w godzinach 7:00 – 15:30.

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Posiadamy cztery sale zajęć edukacyjnych dla dzieci (młodszych i starszych), salę zabaw z tablicą mulimedialną, duży plac zabaw, łazienki dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szatnię. Sale, w których przebywają dzieci są przestronne, jasne, estetyczne i funkcjonalne, zachęcające dzieci do wspaniałej zabawy oraz twórczych działań. Wyposażenie przedszkola zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Wyposażone jest nowocześnie, bezpiecznie i atrakcyjnie.
Wyżywienie dzienne dzieci to: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. Dzieci w ciągu dnia mają stały dostęp do wody mineralnej.

Wszystkie działania przedszkola wspiera Rada Rodziców. Wspólnie z nimi podejmowane są ważne decyzje dotyczące organizacji uroczystości przedszkolnych, kiermasze, akcji charytatywnych.

W ciągu roku szkolnego organizujemy następujące uroczystości:

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Andrzejki- wróżby, zabawy przy muzyce
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkanie opłatkowe
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Kobiet – przygotowanie upominków dla kobiet
 • Powitanie wiosny – topienie Marzanny
 • Kiermasz wielkanocny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie starszaków

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą stanowią następujące osoby:
Dyrektor - mgr Ewa Droździel
mgr Małgorzata Wolańczyk
mgr Katarzyna Szuper
mgr Agata Adamowicz
mgr Andrzej Kulisz
mgr Barbara Mazurkiewicz 
mgr Grażyna Wiciejowska

Kadra pedagogiczna przedszkola to doświadczeni nauczyciele, którzy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego. Z każdą grupą pracuje 2 nauczycieli.

Celem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami. Przedszkole uczy wiary w siebie, optymizmu, dostrzega indywidualne potrzeby dzieci. Naszą misja jest stworzenie w przedszkolu atmosfery akceptacji i pochwały, dzięki temu dzieci uczą się cierpliwości, umiejętności doceniania innych. Podstawą naszej pracy jest szacunek dla indywidualności dziecka oraz wiara w jego wewnętrzny potencjał. Zapewniamy dzieciom atmosferę pełną akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa. Głównym celem jest wszechstronny rozwój naszych podopiecznych zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej, kulturowej jak i społecznej, nauka samodzielności i tolerancji. Wysoko wykwalifikowana kadra stosująca nowatorskie metody pracy, zapewnia wychowankom doskonałe przygotowanie do szkoły. Realizujemy zajęcia ruchowo - rozwojowe, zabawy z opiekunami oraz zajęcia tematyczne dostosowane do możliwości wiekowych i zainteresowań dzieci

 

Dla każdego oddziału przedszkolnego nauczyciele opracowują tygodniowe plany pracy, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Obserwacja pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym prowadzona jest w oparciu o kartę badania rozwoju dziecka w wieku 3 i 4 lat.

Copyright © 2013. Samorządowe Przedszkole w Narolu Rights Reserved.