^Na górę

Aktualności

OGŁOSZENIE

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej od dnia 14.10.2020 r. do odwołania obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do przedszkola rodziców i osób postronnych .

Dzieci odbierane będą w drzwiach wejściowych przez pomoce nauczycieli, przebierane i przyprowadzane do swojej sali. Podobnie będzie z wyjściem - rodzic dzwoni, podaje dane dziecka i grupę. Następnie czeka, aż dziecko zostanie przyprowadzone do drzwi.

Proszę o pozostawienie w worku z rzeczami dziecka karty czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Będzie ona odbijana przez pomoce nauczyciela z danej grupy.

Przypominam, że dzieci powinny być przyprowadzane do placówki do godz. 8.30 i odbierane od godz 12.45

Proszę o zachowanie właściwych odległości pomiędzy dorosłymi przy odbiorze i przyprowadzaniu dzieci.
Jednocześnie zwracam uwagę na to, że do przedszkola uczęszczają dzieci bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, katar, biegunka, wymioty itp )

Należy stosować się do w/w zaleceń.

Dyrektor Przedszkola
Ewa Droździel
Copyright © 2013. Samorządowe Przedszkole w Narolu Rights Reserved.